İngilizce öğrenirken kilit unsur: Dinlemek

Dil eğitiminde söz konusu olan iyi bir dinleme egzersizi yapmak ise, bunu müzik dinlemedeki dinlemeyi örnek alarak başaramazsınız. Elbette can kulağıyla dinlediğiniz müzikten bahsetmiyorum. Dil eiğitiminde gerekli olan dinleme prensibinin nasıl olması gerektiği bu yazıda ve verilen linklerde netlikle anlatılmıştır