İngilizce öğrenenler için İngilizce yazılar, motivasyon, farkındalık, temel dersler ve kişisel gelişim yazıları

Temel dersler

İngilizcede tamlamalar ve ‘of’ eki

Türkçede -nin, -nın eki ile tamladığımız kelimeleri İngilizce’de ‘of’ ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dil’in büyük bir bölümünü oluşturur.

Bu konu ayrıca, bizim dilimizde sıklıkla iyelik ekleriyle karıştırılır. Bu konuyu daha iyi anlamak için Türkçede isim ve sıfat tamlamaları konusuna hakim olmak çok daha fayda sağlayabilir. Konunun Türkçesinin iyi derece farkına vardığınızda İngilizcesinin daha kolay olduğunu hemen fark edersiniz.

Şunu da belirtmek isterim ki; ‘The’ zamanla anlayacağınız bir belirteçtir. Tamlama ‘the’ belirteciyle kullanıldığında çoğunlukla Türkçedeki belirtili isim tamlamasına tekabül eder. Tamlamalar ayrıca daha zengin ve akıcı İngilizce konuşma becerilerimize etkileri olan kilit konulardan birisidir. Cümle örneklerinin bazılarında ‘the’ belirteci varken bazılarında olmamasını dikkate almayınız.

Basit ve temel örnekler verelim…

Masanın rengi : the color of the table

Kitabın adı: the name of the book

Güzelliğin sırrı : the secret of beauty

Aşağıdaki basit formüle bakınız. ‘x’lerin yerine getirdiğiniz isimler otomatik olarak tamlamaları ortaya çıkarır.

Formül: the x of the x

Sizlerde örneklerinizi yazabilirsiniz

Dikkat: Şahsi durumlarda, insanlar için sahiplik bildiren durumlarda kullanılan -nin -nın eki

Örneğin: ‘Ali’nin çantası’ cümlesindeki -nin, -nın eki gibi tamlamalar da isim tamlamalarıdır. Bu tür cümleler İngilizcede of ekiyle yapıldığı zaman yanlış olmaz ancak tercih edilmezler. Aidiyet bildirdikleri için -s takısı alırlar. Ve cins isimlerle yapılan of ekinin bu tür sahiplik bildiren cümlelerde kullanılması tercih edilmez. Örneğin:

The book of Ali: Ali’nin kitabı yanlış değildir ancak Ali’s book demeyi tercih ederler. Örneklere bakalım.

Ali’s big blue box: Alinin büyük mavi kutusu

Ayşe’s long legs: Ayşe’nin uzun bacakları,

Jason’s large cute hat: Jason’ın geniş şirin şapkası

Cins isimlerle örneklere bakalım

”Masanın rengi, Duvarın şekli, güzelliğin sırrı, yaşamın bedeli, Güneşin ışığı, ışığın rengi” ve daha yüzlerce tamlama örneği verebiliriz.

Gördüğünüz üzere bu tamlamaları Türkçede -nın, -nin, -nun, -nün vb. eklerle yapıyoruz.  İngilizcede ise sadece ”of” kullanmak yeterli oluyor. yani iki kelimenin arasına basit bir bir şekilde ”of” koyuyoruz.

Bu arada ‘of’ kelimesi Türkçe olarak ‘ov’ diye okunur. Ayrıca off kelimesiyle karıştırmamaya özen gösterelim çünkü Türkçedeki f sesini çift f olann off için kullanırız.

Şimdi örnek cümlelerimizi İngilizce ifade edelim. Şunu da hatırlamakta fayda var. İngilizcedeki tamlama şekli tersten çalışır. örneklere bakınca daha iyi anlarsınız

Masanın rengi: the color of the table

Hem masa hemde renk belirtili ‘the’ var

Duvarın şekli : the shape of the wall

Hem duvar hemde şekil belirtili ‘the’ var

yaşamın bedeli: the cost of life

Hem yaşam hemde bedel belirtili ‘the’ var

güzelliğin sırrı: the secret of beauty

‘Sır_ belirtili ancak ‘güzellik’ değil

Güneşin ışığı: the light of the sun

Her iki öge de belirtili

ışığın rengi: The colof of light

Hangisinin belirtiliyor olduğuna sohbet süreci karar verir…

sayfanın başı : The top of the page (ikisi de belirtili)

Vucudumun sol tarafı: The left part of my body (body hariç diğerleri belirtili)

Türkiyenin Başkenti: The Capital of Turkey (özel isimlere istisnalar hariç ‘the’ eklemeyiz)

Tamlama örneklerini daha da uzatabiliriz. Elbette verdiğim örnekler çok basit örnekler olup daha da uzun ve daha karmaşık örnekler bulmak mümkün. Ard arda birbirini tamamlayan cümlelere zincirleme isim tamlaması denir.

The members of the Grand National Assembly of Turkey: Türkiye büyük millet meclisinin üyeleri

A very sad story of an affluent queen of a counrty in the history : Tarihte, bir ülkenin çok zengin bir kraliçesinin hüzün dolu hikayesi.

Günlük iletişimde tek kelimelik özneler yerine, isim tamlamaları veya zincirleme isim tamlamaları da kullanılır. Bu sizin özneyi nasıl temsil etmek istediğinizle ve dili nasıl kullandığınızla da alakalıdır. Cümlede özneyi anlamak önemli bir meseledir.

Yorum bölümünden sizlerde kendi yaptığınız örnekleri ekleyebilirsiniz.

Leave a Reply

%d bloggers like this: