İngilizce öğrenenler için İngilizce yazılar, motivasyon, farkındalık, temel dersler ve kişisel gelişim yazıları

Temel dersler

Rising And Falling intonation İngilizcede tonlama

İngilizcede tonlamalar – Rising and Falling intonation

Dilde kullandığımız tonlamalar cümlelerin matematiksel yapılarını değiştirmezler. Ancak cümlenin sesinde, yani tonlamasında değişiklikler olur. Bu tonlamalar düz ifadeler olabileceği gibi, şüphe, sorgulama, iğneleme gibi anlamlar içerirler. Tonlamalar dil bilimin önemli konularından biridir.

Günlük hayatta, ikili ilişkilerimizde, sesimizin yükselmesi alçalması genel olarak tonlama başlığı altındadır. Cümlelerimizin seslerinde yaptığımız bu ayarlar olumlu veya olumsuz anlamlar içerirler.

İngilizcede tonlama, Rising intonation (seste yükselme) ve Falling intonation (seste enginleşme) şeklinde 2 temel kuralla çalışır. 

Rising intonation: Sesin tonu cümlenin sonuna doğru (bazen keskince) yükselmesidir

Falling intonation: Sesin cümlenin sonunda önce yükselip sonuna doğru azalmasıdır.

Örnekler:

Rising intonation: 

a- Genellikle evet hayır cevabını beklediğimiz sorulardır

b- Şaşırma eylemlerini söylediğimizde

c- Bir liste oluştururken veya oluşturduktan sonra, listelemeyi okuduğumuz zamanlarda. 

d- Çok seçmeli cevabı olan soruları sorduğumuzda

Örnek cümleleri görsel sunuda inceleyiniz

Falling intonation

a- Bilgi gerektiren ve sadece evet hayır cevabının yeterli olmadığı ‘WH’ sorularını sorduğumuzda

b- komutlarda

c- düz durumlarda

Son görseldeki karşılıklı konuşma şablonunu inceleyiniz.

Leave a Reply

%d bloggers like this: