İngilizce öğrenenler için İngilizce yazılar, motivasyon, farkındalık, temel dersler ve kişisel gelişim yazıları

Temel dersler

İngilizcede var mi yok mu There is -there are / have has

 

There is – There are

İngilizcede var mı yok mu ?  

There is: Vardır

There are: Vardır (çoğul)

is there: var mı  

Are there: var mı (çoğul)    

Varlıkların kendi başlarına bi yerlerde var olma durumu için, tekilse there is, çogulsa there are kullanırız.

Tekil Kullanım örnekleri 

There is a pen on the table : masanın üstünde (masada) kalem var   There is a cat in the garden: bahçede kedi var

There is a boy at the table : masada bir çocuk var  

Çoğul Kullanım örnekleri

There are 2 pencils on the table: masanın üstünde iki kalem (kalemler) var  

There are 2 cats in the garden : bahçede iki kedi (kediler) var  

There are 2 boys at the table : masada iki çocuk (çocuklar) var

Olumsuz kullanım olarak şu örneklere bakalım   

isn’t there a cat in the garden? Bahçede kedi yok mu?  

Veya çoğul kullanım için   

Aren’t there two pencils on the table? Masanın üstünde iki kalem yok mu ?  

Have has : Sahip olma

Sahiplik bildiren durumlar için ‘var’ demektir

Arabam var, kitaplarım var veya yok derken durum biraz farklı… İşin içine sahiplik olgusu girdiği için bu durumda “have has” yardımcı fiilini kullanırız…    

Have ve has yardımcı fiilleri İngilizcede sahiplik bildirmek için kullanılır. Ancak ‘sahibim’ şeklinde değil “benim… var ” şeklinde tercüme etmek gerekir. Yukarıdaki derste “there is” ve “there are” yapılarından farklıdır. Cisimlerin kendi başlarına bir yerde var olmaları söz konusu ise there is there are kullanırken sahiplik bildiren durumlarda var demek için “have has” devreye girer   

örnekler:

I have a car: arabam var 

You have a book :kitabın var 

He has a dog : onun köpeği var 

She has a cat :onun kedisi var 

it has fur :onun kürkü var (it öznesi nesneler ve hayvanlar içindir unutmayalım) 

We have friends :arkadaşlarımız var 

You have pencils :kalemleriniz var 

They have books :kitapları var 

Sevgili arkadaşlar yukarıda have fiili ve there is yapılarına baktık… Şimdi daha iyi anlamak için birlikte inceleyelim  

Have you three books? Üç kitabın mı var? Gördüğünüz gibi birinin sahip olduğu bir şeyleri sormak için have yardımcı fiilini seçtik….  

Are there three books on the table? Masanın üstünde 3 kitap mı var? Burada da: bir yerde kendi başına olan cisimleri sormak için there is veya bu örnekteki, gibi çoğullar için there are yapısını kullandık

Leave a Reply

%d bloggers like this: