Türklerin ve Amerikalıların İngilizcesi arasındaki farklar

Amerikalıların konuştuğu İngilizceyle Türklerin konuştuğu İngilizce sizlere de farklı ses bütünüymüş gibi geliyor mu? Bu çok normal keza bu tüm diller ve o dillerin lehçeleri içinde geçerlidir. Örneğin Kıbrıs Türkçesiyle Türkiye Türkçesi de farklı ses bütünleri değil mi? Veya birinin Türkçeyi daha sonradan öğrendiğini de fark etmek çok vaktimizi almıyor… Bu yazıda Türk ve Amerikan İngilizcesini ele aldım