İngilizce öğrenenler için İngilizce yazılar, motivasyon, farkındalık, temel dersler ve kişisel gelişim yazıları

Temel dersler

İngilizcede şahıslar ve ‘am is are’ ile soru ve olumsuz cümle

 

Şahıslar ve yardımcı fiiller

Am is are ve şahıslara istinaden öncelikli bilgiler

İngilizcede şahırlar ve ‘am is are’ konusunu derinlemesine ele almadan önce lütfen şu giriş bilgilerine dikkat ediniz. Yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekebilir. İngilizce, Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ”ben sen o biz siz onlar” şahıslarıyla başlamayabiliriz. Ya da Türkçe cümle sonlarındaki ”ım im um üm, sın sin sün sünüz, ler lar… vs. gibi ekleri de kullanmayabiliriz. Mesela yukarıdaki cümleleri günlük konuşmada, illede yukarıdaki halleriyle çevirmez veya kullanmayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe karşılıklar am is are yardımcı fillerinin cümledeki yerini,mantığını ve Türkçede olası en denk düşen karşılığını anlamınız için verilmiştir.

Örneğin

I am doctor: ben doktorum iken; bunu Türkçede sadece ”doktorum” diye de tercüme edebiliriz. Çünkü cümlenin sonundaki ”um ” eki bize ”ben” öznesini bildirir.

Ancak İngilizcede gizli özne olmadığı için mutlaka bir şahıs (özne) belirtmek gerekir. He is student : o öğrencidir: she is nurse: o bir hemşiredir cümlelerinde daha net anlayabiliriz. Türkçede ”o öğrencidir” yerine -dir eki olmadan ”o öğrenci” de diyebiliriz. Bu durum diğer şahıslar içinde söz konusudur.

Am, Is, Are:

Her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler en temel yapı taşlarıdır; İngilizce öğreniminin ilk aşamasında am is are kelimelerini Türkçedeki ”dir, um, sun, sunuz, vb.” eklere tekabül ettiğini düşünelim.

örneğin: This is a book cümlesindeki ”is” kelimesi cümleyi Türkçeye çevirdiğimizde ”Bu bir kitaptır” olarak çevrilir. Diğer örneklere bakalım

it is a pen : o bir kalemdir

that is a dog : Şu bir kitaptır.

I am a teacher : Ben bir öğretmenim

I am a doctor : Ben bir doktorum

you are a student: Sen bir öğrencisin

Örnekleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz. ”Am is are” aslında İngilizcedeki ”to be” (olmak)fiilinin çekimleridir. Ancak cümle içinde kullanılırken yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi ”am is are” yardımcı fiillerine dönüşürler. ”to be” fiilinin mantığı zamanla daha anlaşılacaktır.

Şahıslar

(özneler) Anlaşılması gereken hususlardan biridir. Ve 1. kuraldaki ”Am is are” la birlikte kullanılırlar. Şahıslar sırasıyla:

I : ben

you : sen

he : o (erkekler için)

she : o (bayanlar için)

it : o (cansızlar için)

we : biz

you : siz

they: onlar

Am is are ile birlikte kullanılırken I am, You are, He is, she is, it is, we are, you are, they are, şeklinde olur. I is diyemeyiz, they is diyemeyiz, he are diyemeyiz. Düzenli ve doğru kullanımla birlikte zamanla dilimize yer edecektir. Basit cümlelerle kullanırken daha iyi anlayabiliriz.

örneğin:

I am a teacher : ben bir öğretmenim

you are a doctor : sen bir doktorsun

he is a lawyer : o bir avukattır

she is a secretary : o bir sekreterdir

it is a book : o bir kitaptır

we are students : biz öğrenci(ler)yiz

you are customers : siz müşteri(ler)siniz

they are engineers : onlar mühendisler

İngilizce’de cümleyi soruya dönüştürme

En temel soru yapma veya cümleyi soruya dönüştürmek için cümle içinde ki “am is are” yardımcı fillerini cümlenin başına getirmeniz yeterli olacaktır

Örneğin:

This is a book : bu bir kitaptır

is this a book : bu bir kitap mıdır?

These are books :bunlar kitaptır ( kitaplardır)

Are these books : bunlar kitaplar mı?

You are Ayşe: sen Ayşe sin

Are you Ayşe: sen Ayşe misin?

You are a doctor : sen bir doktorsun

Are you a doctor: sen bir doktor musun?

İngilizce’de cümleyi olumsuzlaştırma

‘not’ ekiyle yapılır ve hemen ‘am is are2 yardımcı fiillerinin yanına gelir

I am not a teacher : ben bir öğretmen değilim

you not a doctor : sen bir doktor değildir

he is not a lawyer : o bir avukat değildir

she is not a secretary : o bir sekreter değildir

it is not a book : o bir kitap değildir

we are not students : biz öğrenci(ler) değiliz

you are not customers : siz müşteri(ler) değilsiniz

they are not engineers : onlar mühendis değiller.

Diğer derslere lütfen göz atınız 

Leave a Reply

%d bloggers like this: